Vzhledem k plánovanému rozvolňování epidemických opatření od pondělí 19. dubna obnovíme přípravy k udílení svátosti křtu dětem. Přípravy pro rodiče, kteří by chtěli pokřtít své malé děti začnou v pondělí 19. dubna v 16:00 hod. ve farním kostele. Při volbě křestních kmotrů pamatujme, že musí to být osoby, které praktikují svou víru, jsou pokřtěné v Církvi katolické, jsou svobodné nebo žijí v církevním (katolickém) manželství, je žádoucí aby křestní kmotři byli také biřmování. Pokud kmotři byli pokřtění v jiných farnostech je nutné tyto skutečností doložit aktuálně vystaveným Potvrzením o křtu, kde přijetí těchto svátosti je také zapsáno. Samotné termíny křtů budou stanoveny individuálně. Rodiny, které přípravou už prošly, ale termíny jejích křtů byly zrušeny, prosíme aby nás kontaktovaly pro stanovení nových termínů. 

Po celou dobu pandemických opatření mše sv. bude nedělní mše sv. v 9:00 hod. přenášena živě na našem webovém kanálu. 

Farní kanál naleznete na platformě YouTube:

- pod názvem: Farnost Karviná

- použitím odkazu: https://bit.ly/msefkarvina

 

Úmysly apoštolátu modlitby na duben 2021:

Všeobecný úmysl: Za základní práva. Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí. 

Národní úmysl: Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

Naléhavý úmysl papeže Františka: Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi.