Každou středu papež František při generální audienci přednáší katechezi pro vzdělávání všeho lidu v náboženských tématech. V poslední době se papež chopil tématu ctností a neřestí. Velice pěkně je pojmenovává a vysvětluje. Do této chvíle vyčerpal všechny neřesti, můžeme říci také, že hovořil o sedmi hlavních hříších, jak je teologická tradice pojmenovává a nyní se věnuje ctnostem. Rozhodně toto učení papeže doporučuji. Je k dispozici v českém překladu jako audio nahrávka na stránkách portálu VaticanNews.cz. Odkazy na jednotlivé katecheze najdete pod odkazem pod článkem. Je tam vždy video s originálním zvukem a pod ním je český přepis katecheze a odkaz na audio nahrávku s cz překadem.

Odkaz na papežské katecheze při generálních audiencích: 

https://www.vaticannews.va/cs/papez.pagelist.udienzapapale.html

Pin It