Vyučování náboženství je pomocí rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladu rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.

Pamatujte, nebudete-li brát svou víru vážně, Vaše dítě to od Vás odkouká a bude jednat naprosto stejně. První neodmyslitelnou etapou křesťanské formace Vašich dětí je společná účast na nedělních bohoslužbách, pak společná a osobní modlitba v rodině a také rodinné rozhovory na duchovní témata. Až po těchto elementech křesťanské formace Vašich dětí následuje vyučování náboženství, které není formací zbožnosti ale časem, kdy dítě poznává základní informace týkající se křesťanského života - pamatujme, že není to předmět „výchovný” ale „výuční” - tedy neformujeme duchovní život dítěte, za to jsou zodpovědní rodiče, nýbrž předáváme informace tykající se křesťanské věrouky. 

Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá na několika místech: 

- v českém jazyce pro třídy 1. - 5. ZŠ. je náboženství vyučováno v Katechetickém domě, Pivovarská 12/3, Karviná - Fryštát, nebo na faře, Pivovarská 2/1, Karviná - Fryštát

- po polsku w klasach 1. - 5 szkoły podstwowej religii uczymy w Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie - Frysztacie, ul. dra Olszaka 156/2;

- ve třídách 6. až 9. ZŠ se náboženství se vyučuje společně, pro obě jazykové skupiny, v katechetickém domě.

Ve školním roce 2021/2022 vyučování náboženství ve všech skupinách začne v týdnu od 04.10.2021

Vyučování ve 2. a 3. třídě je přípravou k 1. svatému přijímání.

Vyučování v 8. a 9. třídě je doporučené pro ty, kdo budou chtít v r. 2022 k biřmování. 

Vyučování náboženství česky:

1. ročník  Dana Szajterová úterý 15:45 - 16:30 fara
2. ročník Tereza Ondruszová úterý 16:00 - 16:45

katechetický dům
učebna

3. ročník 

P. Martin Šmíd

pondělí 15:15 -16:00

katechetický dům
učebna
4. a 5. ročník Eva Steffanová středa 15:45 - 16:30 katechetický dům
knihovna
6. a 7. ročník CZ/PL Jaroslav Růžička středa 16:00 - 16:45 katechetický dům
učebna
8. a 9. ročník CZ/PL Karel Houdek pondělí 16:00 - 16:45 katechetický dům
knihovna

 

Lekcje religii po polsku:

1 klasa ks. Dawid Kantor czwartek 12:40 - 13:25 Polska Szkoła Podstawowa
2 klasa ks. Dawid Kantor czwartek 13:30 - 14:15 Polska Szkoła Podstawowa
3 klasa ks. Martin Šmíd poniedziałek 14.10-14:55

 

Polska Szkoła Podstawowa
4 i 5 klasa ks. Dawid Kantor poniedziałek 14:10-14:55 Polska Szkoła Podstawowa
6 i 7 klasa PL/CZ Jaroslav Růžička środa 16:00 - 16:45 dom katechetyczny
8 i 9 klasa PL/CZ Karel Houdek poniedziałek 16:00 - 16:45 dom katechetyczny
biblioteka

 

 

Pin It