Na začátku této informace Vám drazí rodiče chci moc poděkovat za to, že jste se rozhodli naplnit svůj slib při křtu Vašich dětí, že je budete učit poznávat Ježíše Krista a jeho církev. 

S tím souvisí i má další prosba, abyste dětem při přípravě na přijetí svátostí všemožně pomáhali. Určitě odkoukávají od svých rodičů skoro vše a tak pokud s nimi budete navštěvovat bohoslužby, modlit se doma a vůbec před nimi žít svůj život víry, určitě to od Vás odkoukají a budou také v tomto následovat Váš příklad. Také Vás chci tímto poprosit, abyste je povzbuzovali při přípravě na hodiny náboženství a pomáhali jim při učení.

Určitě Vás zajímají termíny udělování svátostí. Pro české děti jsme v kalendáři farnosti stanovili pro udělování Prvního přijímání neděli, kdy se slaví Nejsvětější Trojice. Konkrétně je to 12. června 2022 a to při mši svaté v 9.00 hodin. Pro polské děti to bude o týden později 19. června 2022 při mši svaté v 10.30 hodin.

(...)

První svatá zpověď bude pro každou skupinu zvlášť vždy v tu jejich sobotu před nedělí Prvního přijímání a to od 10.00 hodin. Nácvik na obřad pak opět pro každou skupinu zvlášť v pátek po večerní mši svaté v 19.00 hodin před nedělí Prvního přijímání. Jak už jsem napsal výše, je velmi žádoucí, abyste jako rodiče šly s dětmi i ke svaté zpovědi.  

Před samotným obřadem bude ještě organizační setkání, kde Vám připomenu všechny důležité termíny a řekneme si ještě nějaké konkrétnosti k samotnému obřadu a podobně. Bude ve středu 1. června v 19.00 hodin v Katechetickém domě. 

Jen pro jistotu také připomínám, že přijetí Ježíše ve Svatém přijímání rozhodně není jen nějaký obřad, který se pak slaví v kostele a v rodině. Je to na prvním místě SETKÁNÍ. Setkání s Pánem našeho života, Ježíšem Kristem. A je potřeba si k Ježíši samozřejmě vytvořit vztah. Proto je nutné, aby děti navštěvovaly nejen hodiny náboženství, ale také se snažili se s Ježíšem setkávat v kostele při Bohoslužbách.    

A samozřejmě, že k tomu, aby pak mohly Vaše děti s Ježíšem žít, je potřeba, aby ho poznávaly a s tím souvisí i nějaké vědomosti. Vše budeme s nimi probírat při výuce v hodinách náboženství a tam budu děti pravidelně z těchto znalostí přezkušovat. Ale i Vás chci seznámit s tím, co by děti před přijetím svátostí měly vědět:

- vědět co je to hřích, znát základní definici

- umět nazpaměť Desatero a také mu porozumět (co jaké přikázání znamená)

- umět vyjmenovat 7 svátostí církve a vědět co to jsou svátosti obecně

- umět základní rozdělení mše svaté a její jednotlivé části

- umět zpaměti základní modlitby (Otčenáš, Zdrávas Maria, Zdrávas Královno, Pod ochranu tvou, Věřím, Anděle Boží) 

Moc prosím, abyste jim při učení těchto věcí pomáhali.

Ještě nabízím neformální setkání rodičů i dětí u táboráku, ale až po přijetí svátostí v neděli 26.6. v 15.00 hodin na farní zahradě. Bude to taková příležitost Vám ještě jednou poděkovat a i pro Vás příležitost třeba dát mi zpětnou vazbu, která se může týkat celého roku přípravy a i samotného obřadu. Budu za ni velmi vděčný.

Ještě jednou díky za Vaši ochotu podílet se spolu se mnou na přípravě Vašich dětí k přijetí svátostí. 

P. Martin Šmíd, farář