Už víme jistě, že od začátku října zahájíme výuku katolického náboženství ve farnosti Karviná. V zákristii si můžete vyzvednou přihlášky a nebo si ji stáhnout z našeho webu. Vyplněné je pak odevzdejte v zákristii farního kostela ve Fryštátu. Je k dispozici rozvrh hodin pro Katechetický dům i pro Polskou základní školu. Vše je zde na webu a samozřejmě na farních nástěnkách. Vyprošujeme všem hodně milostí Ducha Svatého do celého procesu výchovy i výuky.

Pin It