Máme pozvání našich biskupů ke společné modlitbě za situaci na Ukrajině. Jedná se o adoraci a můžete se k ní připojit ve středu 14. 9. ve farním kostele ve Fryštátě.

Text výzvy českých a moravských biskupů je následující: Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. (...)

Sestry a bratři, poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili 6. července 2022 na Velehradě den naplněný modlitbou, nasloucháním a rozhovory, jsme v závěru plenárního zasedání České biskupské konference o tomto setkání uvažovali v bratrské diskusi. Děkujeme všem, kteří se zapojili do synodálního procesu a jsme vděčni za jejich ochotu hledat nové cesty z lásky k Bohu a církvi. Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu využila k hledání, kam Boží Duch vede církev tady a teď, (...)

Se začátkem prázdnin se nám blíží Anenská pouť v Karviné - Ráji. Uskuteční se v neděli 24. července a bohoslužby budou tradičně v 8.00 hodin polsky a v 10.00 hodin česky. Odpolední program bude samozřejmě bohatý a zorganizovali jej členové spolku PZKO.

Loni byl tento den vyhlášen vůbec poprvé a letos připadá na 24. července. Papež František také tento na tento den vyhlásil speciální odpustky, které můžeme ten den získat zvláštní péčí o naše seniory a prarodiče. Ale především tyto odpustky mohou získat sami senioři a prarodiče a to za splnění obvyklých podmínek (...)

K radosti mnohých školních dětí se pomalu blíží konec června s ním i jejich nejočekávanější období, velké letní prázdniny. Mnozí z vás chvíle odpočinku od všedních povinností strávíte v daleké exotice, mnozí u babičky na vesnici, mnozí na akcích pořádaných naší farností. Je dobré ale nezapomenout na své křesťanské povinnosti a pamatovat na nedělní mši. K tomu zde přikládáme možnost zmapovat si, kdy a kde jít na mši svatou, (...)