Před pár dny jsem od svých přátel, kněží z olomoucké arcidiecéze dostal pastýřský list otce arcibiskupa Jana na začátek letošního Adventu, tu jest wersja polska, který ve své diecézi povzbuzuje rodiny k adventnímu úsilí. Více méně tam píše o tom, aby si každý týden našli čas pro sebe jako pro rodinu, aspoň hodinku, a snažili se ji prožít mezi sebou v jakési "rodinné radě". Určitě to má význam pro každou rodinu. Odkazuje se také na rok rodiny, který vyhlásil papež a na Synodální cestu, po které se i církev v naší diecézi vydala.

I v naší farnosti se pomalu rozjíždí synodální proces, který zahájil v září v Římě papež František a v naší diecézi pak týden na to otec biskup Martin David, apoštolský administrátor. Jedná se prakticky a zjednodušeně řečeno o to, abychom se v církvi naučili mezi sebou komunikovat, naslouchat si a to vše za pomoci Ducha Svatého, který v církvi působí. Ta komunikace a naslouchání je velmi důležité a to hlavně i mezi klérem, těmi, kteří mají v církvi zodpovědnost a laiky. Některá společenství a skupiny už se nad předloženými tématy zamýšlejí a diskutují nad nimi. Samozřejmě do synodního procesu se může zapojit jakákoli skupinka v naší farnosti. Materiály jsou k dispozici na diecézním webu a také na webu České biskupské konference. O vzniku skupinky prosím informujte našeho farního koordinátora, Danku Szajter a nebo přímo mě, vašeho faráře.   

Všechny děti z naší farnosti od 6 do 9 třídy jsou zvány na víkendovou akci, která se uskuteční od 28.10.-31.10.
Místo: chata Kiczera
Cena: 800 Kč
Zodpovědný vedoucí: Sebastian Mira + 420 776 773 045
 
Přihlašovací odkaz je zde:

Srdečně zveme všechny dospělé zájemce o přijetí svátostí (křest, svaté přijímání a biřmování), které jste neměli možnost přijmout jako děti. Kurz se otevírá už v pondělí 4. října v 18.00 hodin na faře v Karviné a bude vždy první pondělí v měsíci. Povede jej otec David Kantor a těší se na setkání s vámi. Na kurz se není třeba přihlašovat, stačí jen přijít v daném termínu.

Vstupujeme do růžencového měsíce října. Společnou nedělní modlitbu růžence budeme prožívat před každou dopolední mší svatou. Prosíme, aby se společenství naší farnosti zapsala na konkrétní neděle a také aby napsala jména členů svého společenství, kteří povedou modlitbu před danou mší. Rozpis je u sakristie. Pamatujme na modlitbu růžence také ve svých domovech.