Ministrantský tábor pro kluky od oltáře a ty, kteří by se chtěli k ním přidat :) se uskuteční ve dnech od 08.08. do 15.08.2020 v domě PZKO v Milíkově. Cena: 2000,- Kč.

Přihlášky od 17.05.2020 od 12:00 hod. na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/115-karvina-ministrantsky-tabor-2020

 

Cena tábora: 2000,- Kč za dítě. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději od 01.07. do 31.07.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 81508, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Ing. Josefa Bogocze (777 697 962) nebo P. Mgr. Davida Kantora (731 732 587). 

aktualizace k 02.08.2020 

Drazí Farníci, Farnice a Farničata.

V době  nouzových opatření bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- nedělní bohoslužby ve farním kostele ve Fryštátu: 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (cz/pl - střídavě), 18:45 (cz)

- nedělní bohoslužby ve farním kostele v Dolech: 10:30 (pl/cz - střidavě, opačně než ve Fryštátu) - neděle 02.08, 16.08. a 30.08. - česky a neděle 09.08. a 23.08. - polsky.


– maximální počet účastníků mše sv. je vládou stanoven na 100 osob, dodržujte však dvoumetrové odstupy

– při vstupu do kostela si vydezinfikujte ruce

– vstup na bohoslužbu bude pouze hlavním vchodem

– po celý čas, kdy jste v kostele musíte mít ústa i nos zahaleny rouškou

– v kostele sedejte pouze na místa vyznačená křížkem, stání nebo sezení mimo tato místa není možné

Farní časopis Naše farní rodina / Nasza rodzina parafialna  je také dostupný v elektronické podobě...