1. Slavíme dnes slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v sobotu – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 
3. Vyšlo nové číslo Naší farní rodiny, jehož četbu vřele doporučujeme.
 
4. Ode dneška je farní knihovna otevřena dle standardní otevírací doby.
 
5. Krajská hygienická stanice vyhlásila pro všechny akce ve vnitřních prostorách v okrese Karviná a Frýdek-Místek povinnost zachovávání odstupu mezi osobami nejméně 2 metry a zároveň stanovila maximální počet účastníků bohoslužeb na 100 osob. Prosíme tedy, abyste během bohoslužeb tato opatření respektovali. Spolu mohou sedět pouze členové jedné domácnosti.
 
6. V souvislosti s omezením počtu osob na bohoslužbách opět prosíme o pomoc před nedělními bohoslužbami. Zapisovat se můžete na nástěnce u sakristie. Děkujeme.
 
7. Farní kancelář bude v pondělí zavřená.
 
8. S účinností od 01.07.2020 byl P. Adam ustanoven administrátorem excurrendo farnosti Havířov – Prostřední Suchá. Zároveň zůstává ve funkci farního vikáře naší farnosti.
 
9. Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na pozici STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT pro Římskokatolickou farnost Český Těšín. Bližší informace jsou na farní nástěnce a na stránkách farnosti Český Těšín.
 
10. Vzhledem k tomu, že kvůli pandemickým opatřením nejsou v kostele dostupné společné kancionály, moc prosíme, abyste si nosili své vlastní. Připomínáme také možnost instalace aplikace „Kancionál” a „Chwalmy Pana” ve vašich chytrých telefonech a jejich používání též během bohoslužeb. Tyto aplikace jsou dostupné jak pro Android, tak pro iOS a mladí jistě rádi pomohou svým rodičům nebo prarodičům s jejich instalací.