Naše karvinská schola, kterou tvoří převážně děvčata, má svou tradici již od roku 1969. Doslova se  prozpívala až do současnosti, kdy je neoddělitelnou součástí pátečních a nedělních mší svatých. Zpěv při liturgii vždy patřil a bude patřit  k hlavním pilířům jejího působení. Mimo to se ji daří každoročně připravit hudební program na koncert ke cti Krista Krále, který je věnován vážné hudbě. Na svém kontě má také již pravidelně koncerty  se současnou křesťanskou hudbou jako protiváhu vážné hudby. A to už s bicíma, houslemi, elektrickými kytarami vypomáhají kluci. Na tyto koncerty se připravuje vždy v rámci soustředění v Beskydech, které je prostorem pro nácvik i zábavu. Schola také zpívá o Vánocích v domově důchodců, kde radost ze zpěvu umocňují staří lidé, kteří jsou rádi, že za nimi přijde někdo se slovem a s písní.  Několikrát byla oslovena, aby zpívala na setkáních mládeže v Českém Těšíně,  ve Stonavě. Téměř pravidlem se stalo vánoční koledování na svátek Křtu Páně.

Schola svým zpěvem chválí Boha a raduje se z hudebních darů, které  může rozmnožovat a tak předávat dál.

Pravidelně se schází v pátky v 16:45 a v neděle, po ranní české mši sv., tedy cca. v 9 hodin. Srdečně jsou zváni ti, kdo by rádi přispěli do vínku hudebního umění sloužícího k radosti své, k radosti druhých a k oslavě Nejvyššího.

Vedení: Mgr. Dana Syrková a Alena Foltynová

Pin It