Původní význam slova ministrant je odvozen z latiny od slovesa ministrare, které znamená ,,sloužit". Ministrant je pak jednoduše ,,ten, kdo slouží". Ten, komu ministrant slouží, je pochopitelně Pán Ježíš, protože je to on, kdo skrze bohoslužbu přichází k lidem. Cesta k ministrování bývá různá, stejně tak věk, ve kterém kdo začne ministrovavat. Ovšem cíl je stejný, aby ministrant ministroval rád a aby tak pomáhal k šíření a ke kráse Božího království mezi lidmi. A aby mu také jeho služba pomáhala  k jeho vlastnímu přátelství s Ježíšem. To vše je důležitější než ministrovat bezchybně. Ministranti mají také svého patrona, kterým je sv. Tarsicius, který se stal skutečným ministrantem-mučedníkem, který opravdu sloužil Pánu Ježíši a který si ho zamiloval více než svůj vlastní život a volil raději smrt, než aby ho zradil. Z nebe se sv. Tarsicius přimlouvá i za všechny ministranty. Ministrovat se ale člověk musí přece jen také trochu učit, proto ministranti v naší farnosti mají schůzky a nácviky. Ministrantské schůzky máme vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 16.30 do 17.30 hod. Během těchto schůzek se ministranti mnohé věci naučí ,,nanečisto". Pak je umějí a mohou se při mši svaté lépe soustředit a nemusejí jen stále přemýšlet, co mají dělat. Ministrant neslouží jen v kostele, ale i také mimo kostel, proto s ministranty vyjíždíme na výlety, setkání ministrantů a také ministrantský tábor. Letos jsme v květnu navštívili setkání ministrantů v kněžském semináři v Olomouci a v červenci jsme prožili ministrantský tábor na Orlím hnízdě v Pstruží. Pánu Ježíši by mohl k přicházení k lidem stačit samotný kněz,ale on si přeje mít i další své pomocníky, a jimi jsou právě ministranti. Proto zveme všechny kluky, kteří by chtěli ministrovat na naše schůzky.

Vedení: R.D. Mgr. David Kantor, farní vikář 

Pin It