Karvinští zvoníci jsou partou chlapů z Karviné, kteří se snaží dát zvonům opravdový život.

Myšlenka založení společenství zvoníků v Karviné se rodila dlouhá léta. V roce 2012 při generální opravě farního kostela byly pořízeny čtyři nové zvony. Zvony odléval zvonař Rudolf Perner z Pasova a byly zavěšeny ve věži farního kostela. V té době, tedy při hlídání zvonů před farou, se zrodila myšlenka ručního zvonění. K tomu však bylo zapotřebí pořídit dřevěná jařma, na která se zapne lano a zvoník pak může začít zvonit. Tato jařma byla nainstalována v roce 2013 a od té doby se začalo občas zvonit ručně. 

V prosinci 2014 zazněl, během zvonění v den slavnosti Narození Páně, nápad: „Založíme společenství zvoníků“. Společenství vzniklo v roce 2015. Postupem času vznikl oficiální název KARVINŠTÍ ZVONÍCI a logo. 

Zvonická setkání jsou pravidelná a to každý třetí pátek v měsíci. Na setkání se probírají témata týkající se zvonů, techniky zvonění, technického vybavení, údržby atd. Součástí společenství jsou místí kněží, kteří přicházejí do našich řad, aby obohatili duchovní život zvoníků. Společenství jezdí na setkání zvoníků a navštěvuje spřátelené kolegy z různých míst, nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.

Služba zvoníků začíná v neděli v 7:15, kdy se zvony rozezní před nedělní mší svatou. Další zvonění jsou v 8:45, 10:15 a v pravé poledne. Služba zvoníka pokračuje každý pátek zvoněním v 15:00 na památku skonání Ježíše Krista na kříži, dále ve všechny církevní slavnosti a státem významné dny.

Pin It