Pomalu se připravuje další přednáška z cyklu Farní Akademie a tentokráte na téma: Vybrané otázky z Církevního práva. Lektorem bude P. ICDr. Libor Botek, ThD. a bude mluvit o manželském církevním právu, o tom, zda je možné se církevně rozvést, jestli je možné po civilním rozvodu přijímat svátosti, o působení laicizovaných kněží v církvi, o církevních trestech a mnohých dalších věcech. Termín je 19. ledna 2023 a sejít se můžeme už na mši svaté v 18.00 hodin ve farním kostele Povýšení sv. Kříže a samotná přednáška pak bude v Katechetickém domě (v případě velkého zájmu v Moravské kapli farního kostela). Plakátek je ke stažení pod článkem.

 

Pin It