Už podruhé se sejdeme v rámci farní akademie ke vzdělávání. Tentokrát je pozván P. PhLic. Lukáš Engelmann, tentokrát s náročnějším tématem: FENOMÉN ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRVI. Bude se mluvit o tom, co to vlastně je sexuální zneužívání, jak poznat pachatele a jak poznat oběť, jaké mohou být následky a jaké jsou nejčastější chyby v myšlení pachatele a oběti. Na přednášku si také můžete připravit anonymní dotazy (...)

napsané na lístku, které pak můžete na začátku vložit do připravené krabičky. Začínáme samozřejmě mší svatou v 18.00 hodin v kostele Povýšení svatého kříže v Karviné a od 19.00 hodin bude již zmíněná přednáška.   

Zde je plakátek ke stažení:

Pin It